Biuro Organizacyjne XI Zjazdu PTPAiIO w Karpaczu

Biuro Organizacyjne: 
Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa
T: +48 22 813 21 92