Komitet Naukowy XI Zjazdu PTPAiIO:

 • Paweł Witt
 • Aleksandra Gutysz -Wojnicka
 • Dorota Ozga
 • Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
 • Małgorzata Jadczak
 • Zuzanna Konrady
 • Aneta Kubisa
 • Wiesława Grabska
 • Bogumiła Snopek-Abramowicz
 • Elżbieta Janiszewska
 • Edyta Niemczyk
 • Dorota Pilch
 • Katarzyna Czyż-Szypenbejl
 • Aleksandra Wróbel
 • Teresa Sycz
 • Hanna Krukowska
 • Ilona Rozalska-Walaszek
 • Marta Tubacka
 • Sabina Krupa
 • Małgorzata Knap
 • Anna Zdun
 • Agata Kaczmarczyk