Komitet Naukowy XI Zjazdu PTPAiIO w Karpaczu

Koordynator Komitetu Naukowego

Anna Zdun

Sekretarz Komitetu Naukowego
Małgorzata Jadczak

Paweł Witt
Danuta Dyk
Bogumiła Snopek-Abramowicz
Hanna Krukowska
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Wiesława Grabska
Dorota Pilch
Dorota Ozga
Zuzanna Konrady
Teresa Sycz
Aleksandra Wróbel
Aneta Kubisa
Elżbieta Janiszewska
Katarzyna Czyż-Szypenbajl
Edyta Niemczyk
Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Sylwia Krzemińska
Adriana Borodzicz
Małgorzata Knap
Agata Kaczmarczyk
Marek Wojtaszek
Joanna Przybek-Mita
Milena Kowalczyk

Organizatorzy