Program merytoryczny

Wiodące tematy wykładów i warsztatów:
  • Płynoterapia okołooperacyjna i w intensywnej terapii
  • Zakażenia w anestezjologii i intensywnej terapii
  • Antybiotykoterapia
  • Nowe standardy w leczeniu bólu
  • Opieka nad ranami w oddziałach intensywnej terapii
  • Nowoczesne metody monitorowania poziomu higieny środowiskowej w szpitalach
  • Opieka nad pacjentem – sesja z prezentacją case study
  • Nowoczesne technologie w placówkach medycznych
  • Żywienie kliniczne

Organizatorzy