Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:
  • 19 września (czwartek), godz. 20:00 — uroczyste wydarzenie towarzyszące XI Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z muzyką na żywo i kolacją.* **
* Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.
** Wydarzenie towarzyszące oraz opłaty za osoby towarzyszące nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Europe. Finansowanie pochodzi ze środków własnych Organizatora.